Psalmen

Welkom op de pagina ‘Elk zing zijn lof’.

U treft hier video-opnames aan van psalmen en geestelijke liederen die worden gezongen met ondersteunende gebaren. Deze gebaren zijn afkomstig uit de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en worden in het Nederlands met Gebaren (NmG) toegepast. In NmG wordt de gesproken taal ondersteund door het uitvoeren van gebaren bij de belangrijkste woorden in de zin. Zo wordt taal niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar gemaakt. Leerlingen met een verstandelijke beperking of een spraak- en taalontwikkelingsstoornis hebben hier steun aan. Ze richten hun aandacht beter op het zingen en onthouden de tekst beter.

Door middel van deze pagina stellen we de opnames ook beschikbaar voor leerkrachten en gezinnen die niet aan onze school verbonden zijn. Als u vragen heeft over de gebaren of een verzoek heeft voor een opname van een bepaalde psalm of een geestelijk lied, neem dan gerust contact met mij op.

Het is mijn wens dat kinderen door de inhoud van de psalmen in hun harten geraakt mogen worden. Ook bij díe kinderen, bij wie het leren niet als vanzelf gaat. Élk zing Zijn lof!

Een hartelijke groet,
Lineke Ruissen Logopedist Speciale Scholen Kapelle
l.ruissen@sbossk.nl

Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!