(V)SO Eben-Haëzer

(V)SO ‘Eben-Haëzer’ is een school voor Zeer Moeilijk Lerenden en (Ernstig) Meervoudig Beperkten (EMB) met een SO- en een VSO-afdeling.

De meeste leerlingen hebben een IQ lager dan 55 of tussen de 55 en 70 met bijkomende problematiek. Daarnaast wordt er onderwijs geboden aan leerlingen met een MG-indicatie. Deze leerlingen hebben een IQ lager dan 35. Ook worden er leerlingen opgevangen met een ontwikkelingsperspectief tot 24 maanden.

De SO-afdeling (afdeling voor Speciaal Onderwijs) wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Het SO-onderwijs is gericht op leren werken, spelen, zelfverzorging, de wereld ontdekken, schoolse vaardigheden, knutselen en praktische taakjes. Om een willekeurige schooldag van uur tot uur op het SO mee te maken klikt u hier.

De VSO-afdeling (afdeling voor Voortgezet Speciaal Onderwijs) is voor leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Het onderwijs op het VSO is er op gericht om de schoolse vaardigheden steeds meer toe te passen naar de dagelijkse praktijk bij wonen, werken en recreëren. Er worden ook praktijkvakken zoals bijv. koken, techniek, woontraining en arbeidstraining (incl. stage) gegeven. Op deze manier wordt toegewerkt naar een passende uitstroombestemming. Om een beeld te krijgen hoe het er in het VSO aan toe gaat klikt u hier

De leerlingen met een ontwikkelingsperspectief tot 24 maanden worden apart opgevangen in de schakelgroep. Om een kijkje in het schooldag van deze leerlingen te nemen klikt u hier

Tot slot: deze pagina is een eerste kennismaking. Indien u meer informatie wenst, nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen.

 

 

19-01-2024
Geslaagd

Trost op onze leerlingen! Beiden hebben de training Brug naar Werk gevolgd. Door deze erke [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
01-08-2023
Vakantierooster

Zie hier het vakantierooster van SBO Samuël. Zie hier het vakantierooster van (V)SO E [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!