Vormen begeleiding

De Dienst Ambulante Begeleiding Kapelle (DAB Kapelle) geeft ondersteuning op het gebied van:

 • cognitief functioneren (CF)
  (begeleiding voor leerlingen met een verstandelijke beperking)
 • medisch-lichamelijk functioneren (MED)
  (begeleiding voor leerlingen met een licht motorische beperking)
 • gedrag, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren (GEWHSE)
  (begeleiding voor leerlingen met gedragsproblematiek, werkhoudingsproblematiek of problematiek op sociaal-emotioneel gebied)
 • ontwikkelingsachterstand Jong Risico Kind (JRK)
  (begeleiding voor leerlingen in groep 1 en groep 2 met een ontwikkelingsachterstand. Voor deze AB worden er vanuit het samenwerkingsverband extra middelen ingezet om het kind te kunnen begeleiden op de basisschool. Toekenning van JRK-middelen verloopt via vaste criteria (zie JRK-criteria).
 • hoogbegaafdheid (HB)
  (begeleiding voor leerlingen met bijkomende problematiek op het gebied van hoogbegaafdheid)
 • groepsproblematiek
  (begeleiding waarbij de leerkracht handvatten krijgt om de groepsdynamiek aan te sturen)
04-07-2024
VIDEO: Bekijk de impressievideo van de nieuwe Kleuteroberservatiegroep!

Dit schooljaar 2023-2024 zijn we gestart met de nieuwe Kleuteroberservatiegroep. Een groep [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!