Speciale Scholen Kapelle

Hartelijk welkom op de website van SBO Samuël, (V)SO Eben-Haëzer en de Dienst Ambulante Begeleiding te Kapelle!

Onze scholen en Dienst hebben een reformatorische grondslag: de Bijbel en daarop gebaseerd de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de zogeheten Dordtse leerregels. Dit betekent, dat we werken met de Bijbel als fundament van al ons handelen, samengevat in de Bijbelse woorden: God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Dit is bepalend voor het pedagogische klimaat, de omgang met onze leerlingen en de omgang met onze collega’s op onze scholen.

(V)SO Eben-Haëzer is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De leerlingen die de school bezoeken zijn Zeer Moeilijk Lerend en/of hebben een ernstige Meervoudige Beperking. De school heeft een SO-afdeling (voor leerlingen van 4-12 jaar) en een VSO-afdeling (voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar).

SBO Samuël is een speciale school voor basisonderwijs voor groep 3 t/m 8. De leerlingen hebben in het algemeen leer-en/of gedragsproblematiek en/of psychiatrische problemen. Aan hen kan (tijdelijk) geen passend onderwijs geboden worden op de basisscholen van het samenwerkingsverband.

Hoewel (V)SO Eben-Haëzer en SBO Samuël gevestigd zijn in hetzelfde gebouw, moeten deze als twee aparte scholen worden gezien.

DAB Kapelle is een dienst, die de Ambulante Begeleiding (AB) coördineert. De dienst ondersteunt zowel ouders als school in het zoeken naar een zo optimaal mogelijke leeromgeving voor het kind met een specifieke onderwijsbehoefte. Deze begeleiding wordt gegeven op de reguliere basisscholen binnen het reformatorische samenwerkingsverband Berseba, regio Zeeland.

Op deze website treft u niet alleen allerlei informatie aan over onze scholen en de dienst ambulante begeleiding, maar kunt u ook foto’s en actuele informatie vinden over bijv. diverse activiteiten en wat we in de klassen doen.

21-09-2022
BHV'ers in actie

Op woensdag 21 september 2022 hebben de BHV'ers/EHBO'ers van beide scholen een herhalingsc [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!