Inhoud begeleiding

Door middel van observaties en gesprekken en, indien gewenst, door zelf met de leerling te werken, krijgt de ambulant begeleider (AB-er) zicht op het functioneren van de leerling en kan de ambulant begeleider handelingsgerichte adviezen geven.

Binnen de reguliere school heeft de ambulant begeleider overleg met de leerkracht en de onderwijsassistent die de leerling begeleiden en met de Intern Begeleider ten aanzien van de doorgaande lijn in de leerlingenzorg. De Intern Begeleider is een belangrijke gesprekspartner in de zorg rondom de leerling(en) met een specifieke onderwijsbehoefte. De leerling kan namelijk elk jaar bij een andere leerkracht in de klas zitten; de Intern Begeleider blijft echter altijd de coach van de verschillende leerkrachten. Daarnaast zijn er contacten mogelijk met de directeur van de school ten aanzien van het schoolbeleid met betrekking tot deze leerling(en).

Overige taken van de ambulant begeleiders zijn:

  • het geven van informatie over wettelijke regelingen, faciliteiten, hulpmiddelen en onderwijsmogelijkheden;
  • informatie verstrekken over de aanvraag/verlenging van extra ondersteuning via het zorgloket (via Kindkans);
  • het geven van individuele begeleiding aan leerkrachten;
  • het adviseren bij de aanschaf of het mede ontwikkelen van programma’s, methodieken, instrumenten die in de les gebruikt kunnen worden bij de aanpak van onderwijsleerproblemen;
  • het adviseren van ouders/verzorgers en leerkrachten/onderwijsassistenten over mogelijke didactische-pedagogische benaderingen en aanpassingen van de leerstof;
  • het ondersteunen van leerkrachten bij het opstellen en bijstellen van hulpplannen;
  • het overleggen met ouders/verzorgers, leerkrachten/onderwijsassistenten en externe betrokkenen over de ontwikkeling van de leerling. De verslaglegging van dit overleg verzorgen;
  • via spelen en werken met de leerling laten zien hoe de juiste hulp gegeven kan worden;
  • intermediair zijn tussen leerling, ouders/verzorgers, beroepsopvoeders en hulpverlenende instanties.

Meer informatie over het werk van onze ambulant begeleiders en de werkwijze is te vinden in het Handboek DAB Kapelle.

04-07-2024
VIDEO: Bekijk de impressievideo van de nieuwe Kleuteroberservatiegroep!

Dit schooljaar 2023-2024 zijn we gestart met de nieuwe Kleuteroberservatiegroep. Een groep [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!