Maatschappelijk werk

Het is vanuit onze scholen mogelijk om hulp en/of advies in te roepen van het schoolmaatschappelijk werk. Wij hebben een eigen maatschappelijk werkster in dienst. Het schoolmaatschappelijk werk richt zich op vragen die er leven rondom een kind en/of diens thuissituatie. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn op het gebied van gedrag, opvoeding, ontwikkeling, overbrugging naar langdurige hulpverlening, een goede doorverwijzing etc. De maatschappelijk werkster denkt graag mee om helder te krijgen wat in een gezin nodig zou kunnen zijn! De vraag hoeft niet groot of zwaar te zijn. Een vraag is belangrijk, omdat het een vraag is! Er wordt samen met de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) gekeken wat nodig is om tot een gewenste situatie te komen. (Pleeg)ouder(s)/verzorger(s) kunnen rechtstreeks contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk. Wat er dan besproken wordt, is vertrouwelijk. Wel wordt de leerkracht in grote lijnen op de hoogte gehouden van wat er gebeurt. Zo kan iedereen meehelpen om de situatie te verbeteren! De schoolmaatschappelijk werker is tevens lid van de commissie van begeleiding. We bespreken daar de nieuwe leerlingen (V)SO en SBO+ bij binnenkomst. Alle leerlingen waarover in de loop van het schooljaar bijzondere zorgen zijn in de thuissituatie en/of in de klas worden met medeweten van ouders besproken.

 

05-09-2019
schoolkrant juli 2019

De nieuwe schoolkrant is uit: juli 2019. Klik op de map 'Downloads'. Daarin staat de m [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
09-10-2019
Schoolkamp SBO

Schoolkamp voor de groepen 7/8 en 8 van SBO regulier op woensdag 09-10 t/m vrijdag 11-10. [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!