Onderwijsaanbod

SBO
De SBO afdeling is Speciaal Basisonderwijs met de groepen 3 t/m 8. De leerlingen op het SBO hebben in het algemeen leer- en/of gedragsproblematiek en/of psychiatrische problemen. Voor hen kan (tijdelijk) geen passend onderwijs geboden kan worden op de basisscholen in het samenwerkingsverband. Veel kinderen hebben een beneden gemiddelde intelligentie, een behoorlijke groep heeft een zogeheten gemiddelde intelligentie en enkele kinderen juist een hogere intelligentie. Het onderwijs wordt gegeven in kleine groepen. Het niveau van het lesstofaanbod wordt per leerling afgestemd op het te verwachten uitstroomniveau in het OPP (zie uitgebreidere informatie hierover op de algemene pagina van SBO Samuël).

SO
De SO afdeling is voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Deze leerlingen hebben een verstandelijke beperking, een IQ lager dan 55 of tussen de 55 en 70 met bijkomende problematiek. Daarnaast zijn er leerlingen met een MG-indicatie. Deze leerlingen hebben een IQ lager dan 35 en bijkomende problematiek. Het onderwijs wordt gegeven in kleine groepen. Het SO is gericht op leren werken, spelen, zelfverzorging, de wereld ontdekken, schoolse vaardigheden, knutselen en praktische taakjes in de klas. In het SO wordt bij de schoolse vaardigheden gewerkt in niveaugroepen.

VSO
De VSO afdeling is het Voortgezet onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar. Deze leerlingen hebben een verstandelijke beperking, een IQ lager dan 55 of tussen de 55 en 70 met bijkomende problematiek. Daarnaast zijn er leerlingen met een MG-indicatie. Deze leerlingen hebben een IQ lager dan 35 en bijkomende problematiek. Het onderwijs wordt gegeven in kleine groepen. Het VSO is erop gericht om de schoolse vaardigheden steeds meer toe te passen op de dagelijkse praktijk bij wonen, werken en recreëren. Wat heb je nodig op je werk? Bij je toekomstig wonen? Hoeveel geld kan je nog uitgeven? Hoe ga je om met andere mensen? Iedere leerling heeft een eigen vakkenpakket op eigen niveau. Er worden ook praktijkvakken zoals koken, techniek, woontraining en arbeidstraining (incl. stage) gegeven. Op deze manier werken we toe naar een passende uitstroombestemming.

Schakelgroep
In de Schakelgroep zitten leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. De leerlingen hebben een ontwikkelingsperspectief tot 24 maanden. Het lokaal (met eigen schoolplein) is afgestemd op deze specifieke doelgroep. Per jaar worden voor elke leerling specifieke doelen opgesteld. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden van de leerling en kijken we gericht naar wat deze leerling nodig heeft in het dagelijks leven. Het onderwijs is vooral gericht op het aanleren van dagelijkse vaardigheden op het gebied van zelfredzaamheid en communicatie én het ervaren van het ‘gewone leven’ zoals wandelen, fietsen en boodschappen doen. Genieten is een basis om te kunnen ontwikkelen. Elke leerling heeft een specifiek programma waarbij inspanning en ontspanning afgewisseld wordt. Ontspannen en genieten kan door gebruik te maken van de multisensorische activeringsruimte (stimuleren van zintuigelijke ervaringen), het schakelplein, maar ook door mee te doen met activiteiten in een groep van het SO of VSO.

Dienst Ambulante Begeleiding
De DAB ondersteunt de leerkrachten en/of onderwijsassistenten op reguliere basisscholen met leerlingen die een specifieke onderwijsbehoefte hebben. Er wordt ondersteuning gegeven op het gebied van:
* cognitief functioneren (verstandelijke beperking/hoogbegaafdheid)
* medisch-lichamelijk functioneren (licht motorische beperking)
* gedrag, werkhouding en sociaal functioneren
* ontwikkelingsachterstand Jong Risico Kind (groep 1 en 2)
Het doel is om de leerling zo goed mogelijk te laten functioneren op de reguliere basisschool waarbij hij/zij voldoende leerervaring op kan doen om zich optimaal te ontwikkelen.

31-05-2024
Elk stukje telt!

Vandaag kwam de kinderraad van gemeente Kapelle op bezoek bij SBO Samuël. De kinderraad v [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
01-08-2023
Vakantierooster

Zie hier het vakantierooster van SBO Samuël. Zie hier het vakantierooster van (V)SO E [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!