Geschiedenis

Op 18 augustus 1984 is de Eben-Haëzerschool voor speciaal onderwijs in Kapelle gestart. De school begint als MLK-school (het huidige SBO) met een ZMLK afdeling (het huidige (V)SO).

We zijn gestart  met 1 MLK en 1 ZMLK groep, waar  al snel een 2e MLK groep bijkwam. Omdat er geen plaats in het schoolgebouw was moeten we uitwijken naar een zaal in de kerk van de Gereformeerde Gemeente.
In 1989 mag er een derde lokaal gebouwd worden bij het schoolgebouw in de Bruëlisstraat. In het cursusjaar 1997-1998 wordt het gebouw voor de tweede keer uitgebreid met een vierde lesruimte en een teamkamer. Al snel is er weer plaatsgebrek omdat er nog meer groepen bijkomen. Deze groepen worden gehuisvest in noodgebouwen bij het zwembad.

Op 27 mei 1987 opent inspecteur Beerendonk het nieuwe gebouw aan de Coxstraat. Hier wordt les gegeven aan de leerlingen van de MLK en de VSO (het huidige praktijkonderwijs van het Calvijn College) afdeling. De leerlingen van de ZMLK-afdeling blijven alleen achter in het gebouw aan de Bruëlisstraat.

Vanaf 1 augustus 2002 is de ZML (de K werd in deze tijd van de term ZMLK afgehaald) een zelfstandige school en behoudt de naam ‘Eben-Haëzer’. De MLK afdeling krijgt de naam SBO Samuël.

In 2006 verandert de term VSO in PRO (praktijkonderwijs). Deze afdeling verhuist naar de Appelstraat te Krabbendijke en valt voortaan onder het ‘Calvijn College’.

In het cursusjaar 2006-2007 wordt het totaal vernieuwde gebouw aan de Coxstraat geopend. Alle leerlingen van SBO ‘Samuël’ en de ZML ‘Eben-Haëzer’ zitten nu in één gebouw.

In 2009 bestaan de scholen 25 jaar. Ter gelegenheid daarvan is een boek uitgegeven: ‘Gewoon … bijzonder!’

In 2010 komt er een school bij, namelijk SO4 Eben-Haëzer. Op deze school worden de leerlingen met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek opgevangen.

Alhoewel er al jaren ambulante begeleiding werd gegeven vanuit onze scholen, werd in het schooljaar 2012 officieel de Dienst Ambulante begeleiding opgestart.

Om diverse reden vindt er per 01-08-2017 een fusie plaats tussen SBO Samuël en SO4 Eben-Haëzer. Dezelfde doelgroep leerlingen wordt opgevangen, maar dan op één brede SBO school. In deze zelfde periode is de term ZML aangepast naar (V)SO. Vanaf het nieuwe schooljaar 2017-2018 zitten de leerlingen daarom op SBO Samuël of (V)SO Eben-Haëzer. Mede vanwege alle wijzigen wordt er direct een nieuw logo ontworpen. Alhoewel de schoolnamen gehandhaafd blijven is er bij het ontwerp van het logo bewust gekozen voor een overkoepelende naam, namelijk “speciale scholen Kapelle”

 

19-01-2024
Geslaagd

Trost op onze leerlingen! Beiden hebben de training Brug naar Werk gevolgd. Door deze erke [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
01-08-2023
Vakantierooster

Zie hier het vakantierooster van SBO Samuël. Zie hier het vakantierooster van (V)SO E [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!