Downloads

Downloads

Informatiebrochure
Privacyreglement
Statuten
Protocol corona speciaal (basis) onderwijs
Protocol corona speciaal voortgezet onderwijs
Beslisboom kinderen t/m groep 8 (wel of niet naar school i.v.m. klachten m.b.t. corona)
Triage bezoekers m.b.t. corona
Wijzigingsformulier toestemmingsverklaring AVG
Sponsorconvenant
Inspectierapport (vierjaarlijks onderzoek)
Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld
10-02-2021
Sneeuw

Het heeft gesneeuwd en de zon schijnt! Dan is het natuurlijk prachtig om foto's te maken. [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
26-07-2021
Zomervakantie

maandag 26-07 t/m vrijdag 03-09 [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!