Downloads

Downloads

Informatiebrochure
Privacyreglement
Statuten
Protocol corona speciaal (basis) onderwijs
Protocol corona speciaal voortgezet onderwijs
Beslisbomen (wel of niet naar school i.v.m. klachten m.b.t. corona)
Triage bezoekers m.b.t. corona
Wijzigingsformulier toestemmingsverklaring AVG
Sponsorconvenant
Inspectierapport (vierjaarlijks onderzoek)
Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld
Klachtenregeling
10-02-2021
Sneeuw

Het heeft gesneeuwd en de zon schijnt! Dan is het natuurlijk prachtig om foto's te maken. [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!