Route van aanmelding

School en ouders hebben zo hun vragen over een leerling. Zou het speciaal onderwijs geen betere plek zijn? Indien ja, hoe komt een kind op één van de Speciale Scholen terecht? Bewandel de “koninklijke weg”! Dat geldt ook voor de route naar onze scholen.

Hoe is dan de route? Er zijn verschillende stappen te zetten voordat een kind geplaatst kan worden. Allereerst organiseert de basisschool ondersteuning. Totdat… het te complex wordt voor desbetreffende school. De basisschool legt de zorgen neer bij het onderwijszorgloket van het samenwerkingsverband. Bij de reformatorische scholen heet dat samenwerkingsverband Berséba. De eerste stap wordt dus gezet door de basisschool. Door het onderwijszorgloket wordt vervolgens beslist welke stappen volgen: zoals observatie, onderzoek, etc.

Het onderwijszorgloket wijst een ondersteuningsarrangement toe. Een expert vanuit onze Dienst Ambulante Begeleiding gaat dan naar de basisschool voor begeleiding van de betrokken teamleden. Doel daarvan is het kind optimaal te laten ontwikkelen. Eén ding is duidelijk: het kind is in beeld!!

Het kan zijn dat na extra begeleiding op de basisschool, al dan niet met ambulante begeleiding, blijkt dat het toch niet lukt. Dan vraagt de basisschool een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het onderwijszorgloket. Dit loket kan dan besluiten een TLV af te geven voor speciaal (basis)onderwijs. Op het moment dat een TLV is afgegeven, kan de aanmeldprocedure voor één van onze scholen in gang worden gezet. Na een intakegesprek (en bijbehorende formaliteiten) wordt de instroomdatum bepaald.

De route loopt dus altijd via de plaatselijke basisschool en via het onderwijszorgloket. Ook als een kind (nog) geen basisschool bezoekt, moet wel deze route worden gevolgd! Dit houdt in dat de plaatselijke basisschool aan zal moeten tonen dat men geen mogelijkheden ziet om desbetreffend kind passend onderwijs te bieden. Voor meer informatie verwijzen wij u ook graag naar de website www.berseba.nl

Een soortgelijke route loopt er binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs. Wanneer binnen de school voor voortgezet onderwijs onvoldoende mogelijkheden zijn om een leerling passend onderwijs te bieden of een leerling de overstap maakt van het SO naar het VSO, dan zal desbetreffende leerling binnen het loket van RefSVO (het samenwerkingsverband van reformatorische scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs) besproken worden. De Eben-Haëzerschool is aangesloten bij dit samenwerkingsverband. Voor meer informatie zie www.refsvo.nl

 

 

31-05-2024
Elk stukje telt!

Vandaag kwam de kinderraad van gemeente Kapelle op bezoek bij SBO Samuël. De kinderraad v [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
01-08-2023
Vakantierooster

Zie hier het vakantierooster van SBO Samuël. Zie hier het vakantierooster van (V)SO E [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!