Kinderfysiotherapie

De Speciale Scholen werken samen met kinderfysiotherapeuten. Hierdoor is het mogelijk dat kinderen op school therapie krijgen. De voordelen hiervan zijn dat direct behandeld kan worden waar mogelijk een hulpvraag ligt. Ook kan er direct overleg plaatsvinden met Intern begeleiders en/of leerkrachten. De ouders kunnen via school contact opnemen bij hulpvragen. Ook in overleg met leerkrachten kan er kinderfysiotherapie ingeschakeld worden. Nadat de hulpvraag is gesteld volgt een intake met zowel de ouders als het kind. Ouders zijn ook bij de verdere behandelingen altijd welkom. Als dit voor de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) niet mogelijk is, dan is het wel belangrijk om regelmatig contact te hebben.


Mogelijke indicaties voor kinderfysiotherapie:
– motorische ontwikkelingsachterstand
– lage- of hoge spierspanning
– orthopedische/neurologische problemen
– houterige of angstige motoriek / veel vallen of struikelen
– moeite met aanleren van hinkelen, fietsen of veters strikken
– schrijfproblemen
– psychiatrische aandoeningen met vaak gerelateerde motorische problemen
– DCD


De kinderfysiotherapeuten geven op school ook Sherbornelessen. Sherborne is een bewegingsprogramma, gericht op het geven van bewegingservaringen aansluitend bij de natuurlijke ontwikkelingsfase van de kinderen, uitbreiding van het bewegingsrepertoire en het aansturen van het lichaamsgevoel. In deze klassikale lessen wordt spelenderwijs aan deze doelen gewerkt. Wekelijks gaat een aantal leerlingen van de bovenbouw een uur fitnessen in de fysiotherapiepraktijk. Daar wordt gewerkt met leerlingen die een hulpvraag op het gebied van conditie, kracht, gewicht en bewegingsstimulans hebben.

19-01-2024
Geslaagd

Trost op onze leerlingen! Beiden hebben de training Brug naar Werk gevolgd. Door deze erke [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
01-08-2023
Vakantierooster

Zie hier het vakantierooster van SBO Samuël. Zie hier het vakantierooster van (V)SO E [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!