Ergotherapie

Wanneer zich problemen voordoen in het dagelijks handelen (zoals aankleden, veters strikken, koken, brood smeren, billen afvegen, schrijven, knippen, kleuren, spelen, ontspanning, concentratie, etc.) wordt de ergotherapeut ingeschakeld.


Ergotherapie richt zich op het onderzoeken en aanleren van vaardigheden, op de motorische voorwaarden en de stappen om tot planmatig handelen te komen. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan sensorische informatieverwerking die niet goed verloopt. Dit betekent dat het opnemen, selecteren en verwerken van informatie die vanuit de wereld om ons heen via de zintuigen binnenkomt niet goed wordt opgenomen of verwerkt (zintuigen zijn: horen, zien, voelen, proeven, ruiken, evenwicht,lichaamsbesef). Dit heeft invloed op de reactie en de alertheid van een kind. Gekeken wordt hoe dit te beïnvloeden is zodat een kind hiervan in het dagelijks handelen zo weinig mogelijk hinder heeft.

De ergotherapeut verzorgt ook de ‘Senso-lessen´. Daarbij wordt klassikaal gewerkt aan lichaamsbesef, ruimtelijke oriëntatie en het ervaren van zintuiglijke materialen.

21-09-2022
BHV'ers in actie

Op woensdag 21 september 2022 hebben de BHV'ers/EHBO'ers van beide scholen een herhalingsc [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!