Ergotherapie

Ergotherapie is gericht op het dagelijks handelen.  Als ouders of de leerkracht een vraag hebben op het gebied van het dagelijks handelen, wordt de ergotherapeut ingeschakeld. Na de intake volgt observatie en verder onderzoek. Hierbij wordt gekeken welke dagelijkse handelingen niet  of niet zo goed lukken en gaan we bekijken waarom het niet lukt. Vervolgens gaan we oefenen zodat het zo zelfstandig mogelijk uitgevoerd kan worden.

Onder dagelijkse handelingen vallen: aankleden, veters strikken, koken, brood smeren, spelen, slapen, ontspanning, concentratie, schrijven, knippen etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de ergotherapie is er veel aandacht voor de sensorische/zintuiglijke informatieverwerking (prikkelverwerking).

Met onze zintuigen nemen we waar. De hersenen verwerken deze informatie en zorgen ervoor dat je op de informatie reageert. Als dit niet goed verloopt heeft dit invloed op de reactie, alertheid en het gedrag. Met ouders/verzorgers en school wordt dan bekeken hoe we dit proces kunnen beïnvloeden zodat het kind hiervan in het dagelijks leven zo weinig mogelijk hinder heeft.

Ook verzorgd de ergotherapeut de senso-lessen. Daarbij wordt wekelijks klassikaal gewerkt aan lichaamsbesef, ruimtelijke oriëntatie en het ervaren van zintuiglijke materialen.

 

 

 

31-05-2024
Elk stukje telt!

Vandaag kwam de kinderraad van gemeente Kapelle op bezoek bij SBO Samuël. De kinderraad v [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
01-08-2023
Vakantierooster

Zie hier het vakantierooster van SBO Samuël. Zie hier het vakantierooster van (V)SO E [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!