Ergotherapie

Wanneer zich problemen voordoen in het dagelijks handelen (zoals aankleden, veters strikken, koken, brood smeren, billen afvegen, schrijven, knippen, kleuren, spelen, ontspanning, concentratie, etc.) wordt de ergotherapeut ingeschakeld.


Ergotherapie richt zich op het onderzoeken en aanleren van vaardigheden, op de motorische voorwaarden en de stappen om tot planmatig handelen te komen. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan sensorische informatieverwerking die niet goed verloopt. Dit betekent dat het opnemen, selecteren en verwerken van informatie die vanuit de wereld om ons heen via de zintuigen binnenkomt niet goed wordt opgenomen of verwerkt (zintuigen zijn: horen, zien, voelen, proeven, ruiken, evenwicht,lichaamsbesef). Dit heeft invloed op de reactie en de alertheid van een kind. Gekeken wordt hoe dit te beïnvloeden is zodat een kind hiervan in het dagelijks handelen zo weinig mogelijk hinder heeft.

De ergotherapeut verzorgt ook de ‘Senso-lessen´. Daarbij wordt klassikaal gewerkt aan lichaamsbesef, ruimtelijke oriëntatie en het ervaren van zintuiglijke materialen.

10-12-2021
Leerlingen schieten te hulp!

Wat een pech, de schoolbus is kapot! Gelukkig waren er enkele sterke jongens en meiden van [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
25-04-2022
Meivakantie

Meivakantie: maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!