Het Jonge Kind Centrum (JKC)

Kleuter Observatie Groep (KOG)
Vanaf 1 augustus 2023 zijn we gestart met het Jonge Kind Centrum en begonnen we met één nieuwe groep: Kleuter Observatie Groep (KOG). Een plek voor jonge kinderen die speciale onderwijsbehoeften hebben op het gebied van leren en/of gedrag. Waarom zijn we hiermee gestart? We leggen het aan u uit.

Wat is de huidige situatie?
Op dit moment zijn er jonge kinderen op voorschoolse voorzieningen en soms op reguliere bassischolen die naast het gewone onderwijs, extra ondersteuning nodig hebben. Kinderen in de kleutergroepen met extra ondersteuningsbehoefte kunnen in aanmerking komen voor een JRK-arrangement. Bij een aantal van deze jonge kinderen tussen de 4 t/m 7 jaar sluit het JRK-arrangement niet voldoende aan bij hun onderwijsbehoeften, zij hebben méér nodig. Dit kunnen ze niet krijgen op een reguliere basisschool. Deze kinderen gaan dan naar een niet christelijke observatiegroep, omdat er in Zeeland nog geen christelijk reformatorische observatiegroep is.

Wat kunnen wij hierin betekenen?
Wij willen graag dat deze kinderen wél christelijk reformatorisch onderwijs kunnen krijgen en veel ouders willen dit ook. Daarom hebben we alles op alles gezet om dit waar te maken en dat is gelukt! We zijn in 2023 gestart met de nieuwe groep KOG. Voor de jonge kinderen met een onderwijsaanbod wat aansluit op hun behoefte. Vanaf nu kunnen ook zij christelijk reformatorisch onderwijs krijgen in onze nieuwe observatiegroep. In deze groep zitten zes à acht jongere kinderen voor een korte periode. In deze korte periode krijgt het kind onderwijs en kijken we waar het kind uiteindelijk naar kan doorstromen, dit kan naar regulier onderwijs, SBO of SO zijn.

Onderdeel van het Jonge Kind Centrum (JKC)
De nieuwe groep is een onderdeel van het grote geheel: het Jonge Kind Centrum. In de toekomst willen dit centrum nog verder uitbreiden met andere groepen. Wij zullen daar op een later moment op terugkomen.

Meer informatie?
Neem voor vragen hierover contact op met Intern Begeleider Andrea Dorst via a.dorst@so-vsossk.nl.

Downloads

Maak kennis met het personeel van de KOG!
19-01-2024
Geslaagd

Trost op onze leerlingen! Beiden hebben de training Brug naar Werk gevolgd. Door deze erke [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
01-08-2023
Vakantierooster

Zie hier het vakantierooster van SBO Samuël. Zie hier het vakantierooster van (V)SO E [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!