Visie en missie

Visie en missie

Het uitgangspunt voor onze dienstverlening is de Bijbel waarin ieder kind met zijn gaven en talenten gewaardeerd wordt. Wij willen in de begeleiding hierbij aansluiten en het onderwijs aanpassen op de talenten van het kind.

Ambulante begeleiding heeft als doel om het kind met een specifieke onderwijsbehoefte zo goed mogelijk te laten integreren in de reguliere school, waarbij de leerling voldoende leerervaringen op kan doen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!