ANBI en jaarverslag

Stichting voor Speciale Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in Zeeland heeft een ANBI status. Klik hier voor meer informatie.

In bovenstaande bijlage wordt verwezen naar het jaarverslag. Klik hier om het meest recente jaarverslag te openen. De getekende versie door de Raad van Toezicht is op school aanwezig. Oudere jaarverslagen kunt u opvragen via secretariaatrvt@specialescholenkapelle.nl

 

 

19-01-2024
Geslaagd

Trost op onze leerlingen! Beiden hebben de training Brug naar Werk gevolgd. Door deze erke [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
01-08-2023
Vakantierooster

Zie hier het vakantierooster van SBO Samuël. Zie hier het vakantierooster van (V)SO E [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!