DAB – coaching PCM

Welkom bij DAB Kapelle

DAB (Dienst Ambulante Begeleiding) Kapelle is een zelfstandige dienst die werkt vanuit de Stichting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in Zeeland. De dienst ondersteunt zowel ouders als school in het zoeken naar een zo optimaal mogelijke leeromgeving voor het kind met een specifieke onderwijsbehoefte. Deze begeleiding wordt gegeven op alle scholen primair onderwijs binnen het reformatorische samenwerkingsverband Berseba, regio Zeeland.

 

Foto galerij

Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!