Wat maakt onze school uniek?

 • Wij zijn de enige Christelijke speciale basisschool in Zeeland. De Bijbel doordrenkt het hele schoolgebeuren.
 • Wij zijn een brede inclusieve SBO. Daardoor is er plaats voor kinderen met uiteenlopende intelligentieniveaus en een scala aan problematieken
 • Wij zien probleemgedrag als een vraag om hulp
 • We werken met inclusief onderwijs waarbij kinderen in positieve zin leren van elkaars gedrag en werkhouding
 • Door de kleine klassen, maar ook doordat er de hele dag twee personeelsleden in de klas aanwezig zijn. worden alle kinderen “gezien”
 • Op school besteden wij veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale veiligheid, waardoor de eigenwaarde van het kind wordt versterkt
 • De kinderen werken in het eigen lokaal, samen met leeftijdsgenoten. Voor de belangrijkste vakken hebben we verschillende niveaustromen.
 • We zorgen op school voor een goede basis voor het voortgezet onderwijs, zonder kinderen te overvragen of te onderschatten. Met name het toewerken naar het VMBO en het praktijkonderwijs is ons op het lijf geschreven.
 • Ons personeel legt het accent op wat goed gaat
 • Wij zijn meesters in het bieden van structuur, voorspelbaarheid en zelfstandigheidsbevordering
 • Wij hebben specialisten op gebied van taal, lezen en gedrag
 • Personeel dat bewust ouderbetrokkenheid bevordert: samen werken wij aan de ontwikkeling van de kinderen
22-12-2023
Units

Er worden binnenkort twee units op het plein geplaatst. De leerlingen vinden het erg leuk [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
01-08-2023
Vakantierooster

Zie hier het vakantierooster van SBO Samuël. Zie hier het vakantierooster van (V)SO E [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!