Logopedie

Logopedisten begeleiden mensen op het gebied van taal, spraak, gehoor, stem, eten en drinken. In het onderwijs is de logopedische begeleiding gericht op het voorkomen en verminderen van onderwijsbelemmeringen bij leerlingen.  

Het voorkomen van onderwijsbelemmeringen 
De logopedist op school werkt aan het bevorderen van de communicatie van een leering. Denk hierbij aan taalontwikkeling en articulatie. Een zwakke taalontwikkeling kan bijvoorbeeld een belemmering zijn bij het begrijpen van een verhaaltjessom. Of bij het begrijpen van een opdracht van de leerkracht. Een articulatieprobleem kan bijvoorbeeld een belemmering zijn bij het goed opschrijven van een woord of bij het verstaanbaar beantwoorden van een vraag. De spraak-taalontwikkeling is ook van belang voor het leren omgaan met elkaar. 

Communiceren met afbeeldingen
Wanneer een kind nauwelijks of weinig verstaanbaar spreekt, verkent de logopedist samen met ouders en het klassenteam de mogelijkheden voor alternatieve communicatie, bijvoorbeeld het communiceren met afbeeldingen.   

Werkwijze
De logopedist bepaalt na onderzoek of een leerling in aanmerking komt voor logopedie. Als dat het geval is, worden er doelen opgesteld in overleg met de leerkracht en ouders. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de logopedist, de leerkracht en het klassenteam. Afhankelijk van het doel wordt er gekozen voor een werkvorm: individueel of in een groepje, in de klas of buiten de klas, begeleiding door de leerkracht of door de logopedist. Ook denkt de logopedist mee bij bepaalde lessen of heeft een rol bij activiteiten in de klas. Communiceren leren de leerlingen namelijk vooral in de dagelijkse praktijk.  

Ouderbetrokkenheid
De ouders worden bij de logopedie betrokken door telefonisch contact en foto’s of video’s via de communicatieapp Parro. De hulpvraag en de behoefte van ouders bepalen de frequentie van dit contact.   

 Contactgegevens
Marieke Boogaard 
Arieke Krijger 
Lineke Ruissen 
Ellen Walravens-van der Klooster 
Rianne de Wit 
logopedie@specialescholenkapelle.nl

  

19-01-2024
Geslaagd

Trost op onze leerlingen! Beiden hebben de training Brug naar Werk gevolgd. Door deze erke [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
01-08-2023
Vakantierooster

Zie hier het vakantierooster van SBO Samuël. Zie hier het vakantierooster van (V)SO E [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!