Opvoedondersteuning

Hulpverlening vanuit Bijbels perspectief om zoveel mogelijk de groei, ontplooiing en ontwikkeling van kwetsbare jeugdigen te stimuleren en de gezinnen te ondersteunen

Opvoedondersteuning
Hebt u behoefte aan ondersteuning en begeleiding voor uw kind en het gezin? Wij willen samen ouders en jeugdigen Bijbels gefundeerde hulp bieden om zoveel mogelijk de groei, ontplooiing en ontwikkeling van kwetsbare jeugdigen te stimuleren en de gezinnen te ondersteunen.

Mirjam is een achtjarig meisje met autisme. Het kost ouders veel moeite om de algemene dagelijkse levensverrichtingen aan te leren. Aan- en uitkleden, douchen, tandenpoetsen geeft veel strijd. Op school gaat de ergotherapeut aan de slag met het tandenpoetsen. Dat lijkt Mirjam snel aan te leren. Thuis lukt het nog steeds niet. Ook is het moeilijk om de vrije tijd van Mirjam zinvol te besteden. Tijdens een oudergesprek komt het probleem op tafel. Wat nu te doen? De intern begeleider wijst op de mogelijkheid van een begeleider van Siloah die zowel thuis als op school met Mirjam kan oefenen.

Hulpaanbod van Siloah
De hulp en begeleiding vanuit Siloah kan perspectief bieden in een situatie waarin ouders behoefte hebben aan iemand die meekijkt bij opvoedingsvragen, extra handen in het gezin kunnen gebruiken of dreigen vast te lopen

 • Zij biedt zorg op maat en sluit aan bij de hulpvragen die ouders hebben
 • Toepassen van geleerde vaardigheden van school naar thuis. Dezelfde persoon oefent op school én thuis
 • Kortdurende trajecten om probleem op te lossen thuis
 • Inzet op school: vanuit individuele begeleiding Siloah
 • Vroeghulp, gericht op kinderen die nog niet naar een school of dagverblijf gaan. Ondersteuning kan doorlopen op het moment dat het kind wel aan school toe is
 • Ondersteuning bij ADL-zorg
 • Ondersteuning bij ontwikkelingsstimulering
 • Ondersteuning bij vragen rondom ADHD en autisme
 • Ondersteuning bij vrijetijdsbesteding
 • Ondersteuning bij emotieregulatie
 • Ondersteuning bij (zorg) taken op school

De hulpvraag van de ouders van Mirjam is van tijdelijke aard. Soms vraagt een kind met een beperking langdurige ondersteuning in de thuissituatie. Waar moet je als ouder beginnen? Is hier een indicatie voor nodig? Hoe wordt deze hulp vergoed? Helpende Handen kan hierin met u meedenken.

De vereniging Helpende Handen staat naast ouders!
Bij Helpende Handen kunt u terecht voor:

 • Informatie en advies op het gebied van gezin/ familie, onderwijs, werk en inkomen, zorg en ondersteuning, vrijetijdsbesteding, pastoraat, gastgezinnen, logeren, toekomstig wonen, rechtsbescherming, ondersteuning in crisissituaties en nog veel meer.
 • Het aanvragen van een beschikking voor ondersteuning, zorg en begeleiding binnen de jeugdzorg (bij de gemeente) of binnen de Wet langdurige zorg (via het CIZ; centrum indicatiestelling zorg)
 • Cliëntondersteuning in het contact en bij gesprekken met medewerkers/ indicatiestellers voor jeugdzorg of de Wet langdurige zorg
 • Het aantekenen van bezwaar en beroep tegen een besluit
 • Advies voor het inzetten en de financiering van de juiste zorg en ondersteuning
 • Evaluatie van zorg

Een consulent neemt contact met u op en bespreekt met u de vraag (hulpvraagverduidelijking). De consulent kan u bijstaan in het traject van aanvragen van een indicatie tot het afgeven van het besluit en de inzet van zorg of ondersteuning.

School
Tijdens leerlingbesprekingen en oudergesprekken op school komen regelmatig zaken aan de orde die om extra ondersteuning in de thuissituatie vragen. Dat was ook het geval in het gesprek met de ouders van Mirjam. Zij hebben ervaren dat door middel van de samenwerking tussen school en (één van de) beide organisaties laagdrempelig, maatwerk geboden kan worden.

Een gezamenlijk initiatief van:

04-07-2024
VIDEO: Bekijk de impressievideo van de nieuwe Kleuteroberservatiegroep!

Dit schooljaar 2023-2024 zijn we gestart met de nieuwe Kleuteroberservatiegroep. Een groep [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
01-08-2023
Vakantierooster

Zie hier het vakantierooster van SBO Samuël. Zie hier het vakantierooster van (V)SO E [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!