Orthopedagoog/psycholoog

Wat doet een orthopedagoog/psycholoog, ook wel gedragsdeskundige genoemd, op school? Graag vertellen zij er zelf meer over.
Om te beginnen laten we er geen twijfel over bestaan dat het klassenteam de sleutel tot een goede ontwikkeling van het kind in handen heeft. Zij doen er toe. Soms zijn er vragen over gedrag, heeft het kind extra ondersteuning nodig of loopt het kind ook op een speciale school vast. Deze vragen bespreekt de leerkracht in eerste instantie met de IB-er – “de huisarts” om het zo maar eens te zeggen. Bij complexere vragen wordt de hulp van ons als orthopedagoog/psycholoog – “de specialist” – ingeroepen. Ook kunnen (pleeg)ouders/verzorgers via school aan ons om advies of ondersteuning vragen. We doen als gedragsdeskundige onderzoek op het gebied van intelligentie of sociaal-emotionele problematiek. Indien nodig verwijzen we door naar geestelijke gezondheidszorg of een andere hulpverleningsinstantie. Ook klassenobservaties horen bij ons werk.

Gaandeweg het schooljaar sluiten we aan bij de leerlingbesprekingen. Het klassenteam stelt hierin hun vragen. Samen met klassenteam en IB-er kijken we hoe we de leerlingen het beste kunnen ondersteunen in bijvoorbeeld het omgaan met (teveel) prikkels, angsten, dwanghandelingen of gewoon in het een beetje zelfstandiger worden. We hechten veel waarde aan de visie van (pleeg)ouders/verzorgers. Daarom vinden we het belangrijk dat (pleeg)ouders/verzorgers geregeld aansluiten bij gesprekken op school. Ook betrokken hulpverleners vanuit andere organisaties zijn welkom. Verder nemen we elke maand deel aan de Commissie van Begeleiding. We bespreken daar de nieuwe leerlingen (V)SO en SBO+ bij binnenkomst. Alle leerlingen waarover in de loop van het schooljaar bijzondere zorgen zijn in de thuissituatie en/of klas worden met medeweten van (pleeg)ouders/verzorgers besproken. Al met al zien we ons werk als een radertje in het geheel. We zijn er om samen met school en met desbetreffende (pleeg)ouders/verzorgers de leerlingenzorg optimaal vorm te geven.

21-09-2022
BHV'ers in actie

Op woensdag 21 september 2022 hebben de BHV'ers/EHBO'ers van beide scholen een herhalingsc [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!