Missie

Missie

De basis en het uitgangspunt van ons onderwijs is het betrouwbare Woord van God. Van daaruit formuleren we kernwaarden, die leidend zijn in de vormgeving van ons onderwijs.

Met ons onderwijs willen we onze leerlingen een veilige en betrouwbare omgeving bieden, waarin de leerlingen ieder met zijn of haar eigen gaven, talenten en mogelijkheden kan groeien naar een zelfstandige en sociale persoonlijkheid. Met ons onderwijs willen we bereiken, dat onze leerlingen worden voorbereid op een plaats in de maatschappij, waarin ze weerbaar zijn en zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, werken en leven.

Samen met de ouders willen we onze leerlingen in overeenstemming met de toegezegde doopbelofte onderwijzen en leren leven binnen de ruimte van het grote gebod en dat is ‘God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf’. Daarin is het belangrijk, dat wij als personeel daarin gids zijn en de leerlingen voorleven. Vanuit de opdracht “God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf” staan goede relaties centraal.

Opvoeden doen we samen. We werken met elkaar aan hetzelfde doel. We vinden het belangrijk, dat we op school tijd voor elkaar hebben en steun aan elkaar geven. Kortom: We zijn betrokken op elkaar((s) werk).

Daarnaast werken we aan een goede samenwerking tussen thuis, school en stageplaats.

 

30-05-2024
Kom naar onze workshop ‘Deze leerling gaat de klas uit! Of toch niet?’

Op D.V. woensdag 9 oktober van 13.30 tot 16.00 uur geven onze Ambulant B [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
01-08-2023
Vakantierooster

Zie hier het vakantierooster van SBO Samuël. Zie hier het vakantierooster van (V)SO E [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!