Leerlingenraad

Wij hebben een leerlingenraad in onze school. Dit zijn 6 leerlingen uit het VSO: van links naar rechts: Bas, Cyrelle, Nica, Inge (invaller), Rosanne en Natalja. Jens is afwezig. Inge was deze keer invaller voor Jens.

De leerlingen zijn gekozen voor deze raad om mee te denken in speciale gebeurtenissen en  over ideeën.  Leerlingen en personeel van de school mogen ideeën inleveren in de ideeënbus, die in gang van het VSO staat.

Wij hopen 4x in een jaar te vergaderen.

25-04-2022
Meivakantie

Meivakantie: maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!