Jeugdgezondheidszorg

Wat doet de jeugdgezondheidszorg op school?
Om dit duidelijk te maken laten we de jeugdarts aan het woord.

Waarom?
We willen allemaal dat onze (speciale) kinderen zo gezond en veilig mogelijk opgroeien. De Jeugdgezondheidszorg ondersteunt ouders daarbij door de ontwikkeling te volgen, eventuele afwijkingen op te sporen, voorlichting en advies te geven en zo nodig te verwijzen (naar fysiotherapie, huisarts, specialist of vorm van jeugdzorg). Ook geven we adviezen aan scholen (bijvoorbeeld bij verminderd gehoor of epilepsie) en overleggen we met huisarts, specialist als dat nodig is.

Hoe?
Alle nieuwe leerlingen op school krijgen een uitnodiging voor een intredeonderzoek. Er wordt gevraagd en gekeken naar de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind. Er wordt lichamelijk onderzoek gedaan, lengte en gewicht gemeten, ogentest en gehoortest uitgevoerd. Ook de motoriek wordt onderzocht. Dit zijn allemaal belangrijke voorwaarden om goed aan het onderwijs deel te kunnen nemen. Uit dit onderzoek kunnen aandachtspunten komen voor het onderwijsplan. In overleg met de ouders worden vervolgafspraken gemaakt (herhalingsonderzoeken).

Andere activiteiten
Op verzoek kunnen we altijd onderzoek doen. Begeleiding door een jeugdverpleegkundige is mogelijk bij vragen over slapen, voeding, zindelijkheid, opvoeding. Ik neem ook deel aan de commissie van begeleiding. We bespreken daar de nieuwe leerlingen (V)SO en SBO+ bij binnenkomst. Alle leerlingen waarover in de loop van het schooljaar bijzondere zorgen zijn in de thuissituatie en/of in de klas worden met medeweten van ouders besproken. Al met al zien we ons werk als een radertje in het geheel. We zijn er om samen met school en met desbetreffende ouders de leerlingenzorg optimaal vorm te geven.Er kan rechtstreeks en/of via school contact worden opgenomen met de jeugdgezondheidszorg.

19-01-2024
Geslaagd

Trost op onze leerlingen! Beiden hebben de training Brug naar Werk gevolgd. Door deze erke [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
01-08-2023
Vakantierooster

Zie hier het vakantierooster van SBO Samuël. Zie hier het vakantierooster van (V)SO E [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!