Missie

De missie van SBO Samuël verwoordt waar wij als school voor staan. Ons mission statement is: Gewoon Speciaal.
Wij staan voor:

  • onderwijs met de Bijbel als fundament van al ons handelen. Samen met ouders willen we onze leerlingen in overeenstemming met de toegezegde doopbelofte onderwijzen, voorleven, gidsen en leren leven binnen de ruimte van het grote gebod: “God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf”,
  • onderwijs dat recht doet aan de uniciteit van iedere leerling met mogelijke cognitieve beperkingen en/of de eigen (ernstige) sociaal-emotionele en/of psychiatrische problematiek, het eigen referentiekader, in een omgeving waar veiligheid, acceptatie en respect centraal staat;
  • onderwijs dat leerlingen opvoedt (voorbereidt, begeleidt en waar nodig begrenst) op het innemen van een plaats als christelijke burger in de maatschappij, maar ook voorbereidt op de eeuwige toekomst;
  • gespecialiseerd onderwijs dat passend is in haar ondersteuning/begeleiding op maat en aandacht heeft voor iedere leerling en de hierbij horende (specifieke) behoeften onder het motto “gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”.

Wij zetten ons als team in om respect- en liefdevol met de kinderen en hun ouders om te gaan. Elk kind is uniek, met zijn aantrekkelijke en minder aantrekkelijke eigenschappen. We accepteren en respecteren ieder kind in z’n totaliteit. We bieden de kinderen onze zorg en aandacht en geven ruimte om zelfstandig met hun gaven om te leren gaan.
Wij leren de  kinderen dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor Gods schepping en dat dit betekent dat we goed voor elkaar en voor onze (natuurlijke) omgeving zorgen

22-12-2023
Units

Er worden binnenkort twee units op het plein geplaatst. De leerlingen vinden het erg leuk [..]

Lees verder Overzicht
Nieuws
01-08-2023
Vakantierooster

Zie hier het vakantierooster van SBO Samuël. Zie hier het vakantierooster van (V)SO E [..]

Lees verder Overzicht
Agenda
Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!