Vacatures

Ben jij de collega die toe is aan een NIEUWE UITDAGING?

We zijn op zoek naar een ambulant begeleider!

Als ambulant begeleider werk je samen met je collega’s van de reformatorische basisscholen in Zeeland aan de ontwikkeling van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Op dit moment zijn we op zoek naar een ambulant begeleider die begeleiding kan bieden op het gebied van gedrag, werkhouding en/of sociaal-emotioneel functioneren. Het werk is boeiend en heel afwisselend. Geen enkele dag is hetzelfde!

Jouw talenten
• Je staat stevig in je schoenen.
• Je bent zowel didactisch als pedagogisch sterk en hebt affiniteit met de doelgroepen.
• Je bent stressbestendig, flexibel en kan goed relativeren.
• Je hebt inzicht in de problematiek van genoemde gebieden en bent in staat om deze kennis over te dragen.
• Je kunt zowel kindgericht, leerkrachtgericht als schoolbreed denken.
• Je bent inspirerend en hebt coachende vaardigheden.

Wil je graag meer weten over de inhoud van het werk van ambulant begeleider, neem dan contact op met Marja Dek (teamleider). Tel. 06 – 42 45 11 55.

Stuur je sollicitatiebrief uiterlijk D.V. vrijdag 15 februari naar het volgende e-mailadres: m.dek@specialescholenkapelle.nl (t.a.v. mw. M. Dek).

Identiteit
De Dienst Ambulante Begeleiding Kapelle gaat uit van Gods Woord en de daarop gebaseerde Formulieren van Enigheid. Sollicitanten dienen deze grondslag van harte te onderschrijven.

Profiel van de ambulant begeleider

De ambulant begeleider heeft kennis en vaardigheden:
• kennis en inzicht in ontwikkelingen inzake ambulante begeleiding;
• inzicht in de organisatie, taak en werkwijze en het pedagogisch concept van de betrokken locaties en scholen;
• vaardigheid in het hanteren van methodieken en instrumenten op het gebied van ambulante begeleiding aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte;
• vaardigheid om in te spelen op veranderende hulpvragen;
• goede contactuele vaardigheden (met leerkrachten, ouders, directie en externe betrokkenen).

De ambulant begeleider heeft inzicht in eigen functioneren/zelfstandig functioneren:
• legt verantwoording af aan de teamleider AB wat betreft de kwaliteit van zijn werkzaamheden;
• neemt beslissingen over de organisatie en werkwijze van zijn werkzaamheden;
• reflecteert op eigen handelen en stelt dit n.a.v. deze reflectie bij.

De ambulant begeleider onderhoudt contacten met:
• de teamleider van de ambulante dienst, directie basisscholen, Intern Begeleider, leerkrachten, onderwijsassistenten, ouders/verzorgers en externe betrokkenen bij de leerling, om informatie uit te wisselen en activiteiten op elkaar af te stemmen;
• externe hulpverleningsinstanties om informatie uit te wisselen en activiteiten op elkaar af te stemmen.

Taakeisen

Minimaal vereiste opleiding:
• master-SEN óf (voorheen) Gespecialiseerde Leraar / Acte speciaal onderwijs;
• opleiding/cursus ambulante begeleiding of andere relevante opleidingen.

Ervaring
• heeft ruime ervaring in het primair en/of speciaal (basis) onderwijs.

Kennis, inzicht en vaardigheden
• heeft inzicht in het ontstaan en behandelen van gedragsproblematiek en/of onderwijsleerproblemen;
• kan samenwerken met andere disciplines;
• bezit (ortho)pedagogisch-didactische vaardigheden voor het begeleiden van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte;
• kan een vertrouwensrelatie opbouwen met leerlingen, leerkrachten, onderwijsassistenten en ouders/verzorgers;
• heeft communicatieve vaardigheden en tact in de begeleiding van leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Attitude en visie
• heeft affiniteit tot deze vorm van onderwijs;
• stelt zich collegiaal en gelijkwaardig op;
• heeft een klantvriendelijke houding, gericht op begeleiding op maat;
• heeft coachingsvaardigheden op leerkracht-/klas-/schoolniveau.

Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!