Samenwerking met AB-dienst Kind-op-1

We hebben momenteel drie ambulant begeleiders in dienst die gespecialiseerd zijn in gedragsproblematiek en (ernstige) psychiatrische gedragsstoornissen.

Om te kunnen voldoen aan de vraag naar deze vorm van ambulante begeleiding werkt DAB Kapelle samen met samenwerkingsverband Kind-op-1 te Goes (zie: Swv Kind-op-1): namens de Dienst Ambulante Begeleiding Kapelle worden ambulant begeleiders van Kind-op-1 ingezet.

Onder het kopje ‘Onze medewerkers’ kunt u de namen en gegevens van alle medewerkers vinden.

Gewoon waar het kan... Speciaal waar het moet!